Kategorija: Hardver

Matična ploča

Matična ploča služi za objedinjavanje i komunikaciju delova računara (budući da sadrži magistralu pomoću koje se vrši komunikacija između delova računara), i predstavlja najvažniju štampanu ploču računara. U…

Hardver računara

Hardver računara kratko rečeno predstavlja opipljivi ili fizički deo računara. Sve ono što je smešteno u vašem kućištu jeste računarski hardver. Hardver se za razliku od softvera mnogo…